Kniha obchodníkov

Obchodný riaditeľ
Plánovanie a realizácia obchodných cieľov spoločnosti, návrh obchodnej stratégie.

Popis práce
 
Obchodný riaditeľ definuje ročné a kvartálne obchodné ciele v súlade s podnikateľským plánom spločnosti. V spolupráci s riaditeľom spoločnosti, výrobným a finančným riaditeľmi, prípadne ostatným vrcholovým manažmentom, stanovuje obchodnú stratégiu pôsobenia na trhu, stratégiu podpory zákazníkov. Spolupracuje s marketingovým riaditeľom pri propagácii produktov alebo značky. V závislosti od typu spoločnosti (predaj firemným zákazníkom, maloobchodný predaj, distribútor) sa obchodná stratégia a obchodné aktivity líšia. Zabezpečuje vzdelávanie personálu.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • tvorba obchodnej stratégie, identifikácia podnikateľských a obchodných príležitostí
 • tvorba obchodného plánu v ročnom horizonte a kvartálnych úpravách, ich prezentácia a obhajoba
 • v súlade so stratégiou, budovanie distribučných kanálov pre produkty/služby spoločnosti
 • riadenie všetkých pracovníkov obchodného oddelenia – manažéri, obchodníci, telemarketing, podpora predaja, prípadne technická podpora, stanovenie ich cieľov, plánov, projektov, aktivít
 • sledovanie, podpora a kontrola plnenia obchodných plánov
 • riadenie, vedenie a motivovanie tímu podriadených manažérov, komunikácia smerom ku všetkým pracovníkom obchodného oddelenia
 • stanovenie systému odmeňovania pre členov obchodného oddelenia, vrátane štruktúry platov, províznych schém, bonusov, motivačných súťaží, benefitov
 • reprezentácia spoločnosti a udržovanie dobrých vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
 • priebežná analýza trhu: monitorovanie konkurencie, trendov, cien, produktov, kľúčových zákazníkov
 • vedenie obchodných jednaní s kľúčovými klientmi a partnermi, účasť na jednaniach organizovaných podriadenými manažérmi
Ďalšie činnosti
 • vedenie pravidelných porád obchodného oddelenia
 • reportovanie, prezentácia výsledkov a trendov riaditeľovi
 • dohľad nad dodržiavaním interných smerníc a platnej legislatívy
 • budovanie produktívnych pracovných vzťahov interne a externe

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • znalosť vybraných SW aplikácií
 • 5-ročná aktívna prax v obchode
 • 3-ročná skúsenosť v riadiacej obchodnej pozícii
 • výborná znalosť produktov a služieb spoločnosti
Vyžadované skúsenosti
 • komunikačné schopnosti
 • prezentačné schopnosti
 • organizačné schopnosti
 • schopnosť projektového riadenia
 • schopnosť plánovať

Osobnostné požiadavky
 • spoľahlivosť
 • zodpovednosť
 • dôslednosť
 • flexibilita
 • vysoká miera samostatnosti
 • schopnosť znášať stres
 • orientácia na výsledky
 • strategické a koncepčné myslenie
 • nutnosť častého rozhodovania
 • ambicióznosť
 • zmysel pre tímovú prácu
 • dôveryhodnosť

Požadované vzdelanie
 • vysokoškolské
 • stredoškolské

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • Sales director
 • Regionálny obchodný riaditeľ
 • Business development director
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce

Navigátor
Obchodný riaditeľ  Riaditeľ spoločnosti 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367