Kniha obchodníkov

Makléri a poradcovia

Makléri a poradcovia je špeciálna podskupina obchodníckych profesií, ktorých produktom alebo službou sú financie alebo iný majetok, napríklad nehnuteľnosti. Vykonávanie týchto profesií je spravidla regulované legislatívou. Stanovené podmienky musí spĺňať zamestnávateľ, častokrát sa jedná o získanie licencie, napríklad Obchodník s cennými papiermi, Banková inštitúcia alebo realitná kancelária. Obchodníci-zamestnanci musia absolvovať špeciálne odborné školenia, v niektorých prípadoch absolvovať povinné testy, prípadne sú povinný sa registrovať na príslušnej inštitúcii.

Realitní makléri alebo realitní agenti musia mať dobré znalosti o realitnom trhu vo svojej lokalite. Sú prostredníkom medzi predávajúcim a kupujúcim, dohodujú detaily zmluvy pred konečným potvrdením transakcie oboma stranami. Vedia poradiť v otázkach financovania kúpy nehnuteľnosti. Ich odmena je na báze provízie z výšky predajnej ceny.

Brokeri a burzoví makléri. Brokeri, obchodníci s cennými papiermi komoditami a inými finančnými produktmi, si budujú svoju klientelu zákazníkov, ktorým potom slúžia pri poskytovaní služieb potrebných na obchodovanie na burzách.

Poisťovací poradci pomáhajú svojim klientom pri výbere poistenia, ktoré sa najlepśie hodí na situáciu klienta, či už sa jedná o poistenie súkromnej osoby alebo firmy. Existuje veľké množstvo poisťovacích produktov, meddzi hlavné patria životné poistenie, neživotné poistenie, poistenie nehnuteľností.


Navigátor
Naspäť     Na úvod    


ISSN 1337-0367