Kniha obchodníkov

Nákupcovia

Nákupcovia zabezpečujú nákup a obstarávanie tovaru a služieb. V závislosti od typu organizácie - výrobný podnik, štátna inštitúcia, veľkoobchod, maloobchod, alebo len pre interné použitie v organizácii - sa líši zameranie nákupcu, štruktúra jeho úloh a zodpovedností.

Profesionálny nákupcovia pri výbere dodávateľa a tovaru zohľadňujú cenu, kvalitu, dostupnosť, technickú podporu, spoľahlivosť dodávateľa. Ich úlohou je vyjednať najlepšie podmienky pre svoju organizáciu, čo predovšetkým avšak nie v každom prípade, znamená najlepšiu kvalitu pri najnižšej cene.

Nákupcovia v priemysle a výrobných fabrikách zabezpečujú nákup surovín, strojov, súčiastok, služieb prípadne ďalších vstupov potrebných pre proces výroby. Vyhľadávajú a analyzujú dodávateľov, tuzemských alebo zahraničných, monitorujú trh dodávateľov. Uisťujú sa o schopnosti dodávateľa dodať tovar v dohodnutých lehotách. Komunikujú s internými zamestnancami o veciach, ktoré ovplyvňujú výber obstarávaných výrobkov, konzultujú s nimi požiadavky na kvalitu, potrebnú dostupnosť, technické parametre.

Nákupcovia v obchodných firmách musia sledovať trendy predajnosti produktov, skladových stavov, vzhľadávať tovar o ktorý majú zákazníci záujem a v ideálnom prípade byť schopný predvídať budúci záujem zákazníkov. Musia nepretržite sledovať vývoj trhu, konkurenciu. Zameranie nákupcov u veľkoobchodných firiem sa líši od malobchodných predajcov. Velkooobchod nakupuje tovar priamo od výrobcov alebo iných velkoobchodných firiem a distribuuje do firiem a podnikov a do malobchodných prevádzok.

Nákupcovia v štátnych inštitúciách musia postupovať podľa postupov a predpisov stanovených legislatívou. V prípade obstarávanie tovaru, služieb alebo dodania diela veľkej hodnoty musia vyhlasovať tendre a súťaže na dodávateĺa.


Navigátor


ISSN 1337-0367