Kniha obchodníkov

Prečo popisy pozícií

Obchodníci plnia úlohu učiteľov, keď vysvetlujú funkcionalitu výrobkov / služieb. Obchodníci sú v pozícii prieskumníkov a objaviteľov keď vyhĺadávajú vhodných dodávateľov a nové výrobky. Obchodníci-firmy sú dobrodruhovia riskujúci svoj majetok, keď začínajú marketovať nové produkty/služby, nakoľko nikdy nie je isté či vložené prostriedky sa vrátia. Obchodníci sú fackovacím panákom, hromozvodom pre nespokojných, z akéhokoľvek dôvodu frustrovaných zákazníkov. Tí správni obchodníci majú radi ľudí.

Neustály vedecký pokrok, nové technológie, rozvíjajúci sa priemysel a služby dynamicky prienikajú do všetkých oblastí života jedinca či spoločnosti. Toto sa uskutočňuje vďaka výmene výrobkov medzi výrobcami a spotrebiteľmi, a to sa bez obchodníkov, špecialistov na výmenu a distribúciu, jednoducho nedá.

Dnes sme svedkami rastúceho dopytu po desiatkach nových rôznych špecialistov vo väčšine priemyselných odborov. Narastajú požiadavky na špecialne znalosti, skúsenosti a schopnosti zamestnancov. S vývojom nových technológií a ich aplikáciou do rôznych oblastí môžeme predpokladať ďalšiu špecializáciu do šírky a hĺbky .

Pre užívateľov pracovného portálu www.obchodníci.sk sme vypracovali popisy pozícií najčastejšie sa vyskytujúcich pracovných pozicií v oblasti obchodu a zatriedili ich do týchto hlavných kategórií.

Kategorizácia pozícií:
Dôvodov pre existenciu popisov pracovných pozícií je vo všeobecnosti mnoho, z pohľadu uchádzačov o zamestananie i z pohľadu zamestnávateľov. Spomenieme niektoré z nich:

Uchádzač, zamestananec:
 • poskytuje informácie o vyžadovaných znalostiach, skúsenostiach a osobnostných predpokladoch
 • eliminuje ľubovoľnú interpretáciu uchádzačom a zamestnávateľom
 • pomáha uchádzačom pochopiť náplň práce, pracovné zaradenie v rámci firemnej štruktúry
 • jasne popisuje očakávania zamestnávateľa čím sa znižuje možnosť nedorozumenia na pracovných pohovoroch
 • neprijatí uchádzači si môžu overiť svoju kvalifikovanosť, resp. zistiť na čo sa majú zamerať pre doplnenie kvalifikácie
 • pomôcka pri plánovaní kariéry
 • pomáha pochopiť čo je dôležité z pohľadu zamestnávateľa
 • pomáha pri vypracovaní profesných životopisov

Zamestnávateľ:
 • vyjasnenie zodpovedností zamestnancov, kto je za čo zodpovedný
 • definovanie vzťahov medzi zamestnancami a kolektívmi, eliminovanie konfliktov
 • pomáha manažmentu zistiť či sú pokryté všetky potrebné funkcie
 • poskytuje rámec pre tvorbu platovej hierarchie a štruktúry
 • jasne komunikuje očakávania zamestnávateľa
 • poradný nástroj, na ktorý sa dá odvolať v prípade sporu medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • pomôcka pri hodnotení výkonu a osobného vývoja zamestnanca
 • východiskový nástroj pri plánovaní vzdelávania zamestnanca


Navigátor
Naspäť     Na úvod    


ISSN 1337-0367