Kniha obchodníkov

Manažment

Poslaním manažérov v obchodných pozíciách je vedenie ľudí, riadenie procesov, osobná angažovanosť v projektoch za účelom dosiahnutia obchodného cieľa. Ich úspešnosť je meraná na základe spokojnosti zákazníkov, predaja, zisku. Manažéri musia mať výborné komunikačné schopnosti, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť viesť a motivovať ľudí.

Podstatná časť energie manažérov je venovaná komunikácii s členmi tímu. Vedú, motivujú, hodnotia podriadených. Vytvárajú pre nich podmienky pre úspešné vykonávanie zadaných úloh. Zabezpečujú ich vzdelávanie a odborný rast, plánujú školenia. Osobne radia ako zlepšovať obchodné výsledky. Uskutočňujú nábor a prijímajú nových zamestnancov.

Obchodní manažéri vytvárajú celkový obchodný plán a rozpočet. Zostavujú štatistiky, analyzujú obchodné výsledky, sledujú trendy. Nastavujú ciele členom tímu, prideľujú im obchodné teritóriá. Vytvárajú motivačné predajné programy.


Navigátor


ISSN 1337-0367