Kniha obchodníkov

Maloobchod

Predaj v maloobchodných prevádzkach vykonávajú predajci alebo predavači. V menších obchodoch, často riadených majiteľom, musí predavać alebo predajca zvládať rôznorodé činnosti dennej prevádzky. V prípade veľkých maloobchodných reťazcov či obchodných domov, je štruktúra personálu členitejšia, zamestnanci majú užšiu a špecifickejšiu náplň práce, od pokladníka, dokladača tovaru, cez predavačov a reklamačných pracovníkov po vedúcich úsekov a manažerov.

Predavač asistuje zákazníkom pri hľadaní tovaru v predajni a snaží sa u nich vyvolať záujem o kúpu tovaru. Vo väčšine prípadov vie vysvetliť jeho použitie, vlastnosti, porovnať s inými modelmi. Predavač je v každodenom kontakte so zákazníkmi v priestoroch maloobchodnej predajne s pultom. Jeho pracovná doba je striktne viazaná na otváracie hodiny a jeho činnosť je viazaná na prítomnosť v predajni.

Predajca predáva tovar, ktorého výber si vyžaduje asistenciu predajcu, jeho odborné znalosti alebo skúsenosti, schopnosť poskytnúť poradenstvo. Príkladom je predaj automobilov v auto salóne alebo autoservise, predaj služieb mobilných operátorov alebo pripojenia k interentu, predaj nábytku spojený s riešením na mieru, zapožičiavanie vozidiel, predaj nehnuteľností a mnohé ďalšie. Predajca musí byť schopný vysvetliť vlastnosti rôznych výrobkových modelov, technické parametre, funkcionalitu, rôzne spôsoby financovania kúpy, záručné podmienky, riešiť reklamačné prípady.


Navigátor


ISSN 1337-0367