Kniha obchodníkov

Vedúci predajne, prevádzky
Riadenie chodu maloobchodnej predajne s cieľom zabezpečiť stanovený plán predaja.

Popis práce
 
Vedúci predajne zodpovedá za plnenie stanovených predajných cieľov s plnou zodpovednosťou za chod predajne a všetky procesy prebiehajúce v predajni. Stará sa o dostatočný sortiment tovaru, jeho kvalitu, vhodné umiestnenie a zviditeĺnenie v rámci predajne. Vedie predavaćov a predajcov k poskytovaniu prvotriednej obsluhy zákazníkov a k spoluzodpovednosti za prevádzku predajne. Kontroluje pokladničnú evidenciu, vedenie podkladov pre účtovníctvo, denné tržby. Sleduje a optimalizuje stav skladových zásob.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • riadenie a vedenie tímu predavačov/predajcov
 • zabezpečovanie spokojnosti zákazníka, kvality obsluhy na predajni, poradenstvo zákazníkom
 • zabezpečenie spokojnosti zamestnancov - nábor, výber, zaškoľovanie, podpora a ďalší rozvoj
 • objednávanie tovaru
 • sledovanie cien, sledovanie trhu a vývoja konkurencie
 • kontrola skladových zásob a výsledkov inventúr, optimalizácia skladových zásob
 • zodpovednosť za pokladničnú evidenciu, evidenciu dochádzky, evidenciu príjmu a výdaja tovaru
 • uzávierka a kontrola tržieb, preberanie dennej tržby a zabezpečenie jej odvodu
 • kontrola vedenia podkladov pre účtovníctvo a administratívnych záznamov
 • zodpovednosť za merchandising - výzdobu, upútavky
 • kontrola kvality a vzhľadu predávaného tovaru
Ďalšie činnosti
 • účasť na poradách vedenia spoločnosti
 • riešenie sťažností a reklamácií
 • zabezpečenie čistoty a poriadku v predajni – prevádzke
 • hmotná zodpovednosť, evidencia, inventarizácia a ochrana majetku

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • znalosť predávaného tovaru
 • prehľad o konkurencii
 • znalosť hotovostného a bezhotovostného procesu
Vyžadované skúsenosti
 • komunikačné schopnosti
 • schopnosť presviedčať
 • jasná argumentácia
 • skúsenosť s predajom v obchode
 • skúsenosť s riadením a motivovaním zamestnancov
 • výborné organizačné zručnosti

Osobnostné požiadavky
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • časová flexibilita

Požadované vzdelanie
 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa (bakalárske)
 • vysokoškolské II. stupňa

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • Manažér predajne
 • Store manager
 • Shop manager
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce

Navigátor
Pokladník  Dokladač tovaru  Promotér  Asistent predaja  Predavač  Predajca  Vedúci úseku predajne  Vedúci predajne, prevádzky  Vedúci obchodného domu / hypermarketu 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367