Kniha obchodníkov

Vedúci nákupu
Obstarávanie tovaru a služieb pre interných zákazníkov organizácie v optimálnej kvalite, primeranej cene, a včasnej dodacej lehote, prostredníctvom a manažovaním tímu nákupného oddelenia.

Popis práce
 
Vedúci nákupu riadi a manažuje všetky procesy spojené s obstarávaním tovaru a služieb. Vedie tím spolupracovníkov a zodpovedá za efektívnu organizáciu oddelenia nákupu. Prostredníctvom nákupného tímu zabezpečuje obstarávanie materiálu a služieb potrebných pre plynulý chod organizácie resp.výroby. Zabezpečuje vyhľadávanie, analýzu, výber, kontroling a komunikáciu s dodávateľmi. Monitoruje plnenie zmluvných podmienok dodávateľmi. Zodpovedá za optimálnu kvalitu obstarávaného tovaru a služieb, primerané náklady a včasné dodacie lehoty.

Náplň práce
 
Typické činnosti
  • vypracovávanie a realizácia stratégie pre obstarávanie v organizácii
  • zodpovednosť za prieskum trhu, vyhľadávanie, analýzu a výber dodávateľov
  • vedenie vyjednávacích rokovaní s dodávateľmi, komunikácia a udržovanie vzťahov s dodávateľmi
  • priebežné monitorovanie a hodnotenie kvality dodávaného tovaru/služieb, dodacích lehot, frekvencie dodávok, obratov, dohliadanie na cenovú politiku dodávateľov
  • vedenie ľudí na oddelení nákupu, ich hodnotenie, presadzovanie firemných pravidiel nákupu
  • udržovanie pozitívnych pracovných vzťahov a motivačného prostredia
  • reporting, podieľanie sa na príprave rozpočtu organizácie
  • plánovanie obstarávania a hospodárskych výsledkov - skladových zásob, zisku, obratov
Ďalšie činnosti
  • optimalizácia kvality, nákladov a dodacích lehôt
  • interná komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti
  • operatívne riešenie reklamácií

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
  • ekonomické alebo technické zameranie
  • prehľad a vedomosti v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov
Vyžadované skúsenosti
  • dobré komunikačné schopnosti
  • pracovná skúsenosť v oblasti nákupu min. 2 roky
  • vyjednávacie schopnosti
  • schopnosť viesť kolektív

Osobnostné požiadavky
  • zodpovednosť
  • samostatnosť
  • tímová práca
  • dôslednosť pri plnení úloh

Požadované vzdelanie
  • vysokoškolské I. stupňa (bakalárske)
  • vysokoškolské II. stupňa

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
  • Vedúci oddelenia nákupu
  • Manažér oddelenia nákupu
  • Purchasing Manager
  • Procurement Leader
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce

Navigátor
Nákupca  Vedúci nákupu 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367