Kniha obchodníkov

Vedúci nákupu
Obstarávanie tovaru a služieb pre interných zákazníkov organizácie v optimálnej kvalite, primeranej cene, a včasnej dodacej lehote, prostredníctvom a manažovaním tímu nákupného oddelenia.

Popis práce
 
Vedúci nákupu riadi a manažuje všetky procesy spojené s obstarávaním tovaru a služieb. Vedie tím spolupracovníkov a zodpovedá za efektívnu organizáciu oddelenia nákupu. Prostredníctvom nákupného tímu zabezpečuje obstarávanie materiálu a služieb potrebných pre plynulý chod organizácie resp.výroby. Zabezpečuje vyhľadávanie, analýzu, výber, kontroling a komunikáciu s dodávateľmi. Monitoruje plnenie zmluvných podmienok dodávateľmi. Zodpovedá za optimálnu kvalitu obstarávaného tovaru a služieb, primerané náklady a včasné dodacie lehoty.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • vypracovávanie a realizácia stratégie pre obstarávanie v organizácii
 • zodpovednosť za prieskum trhu, vyhľadávanie, analýzu a výber dodávateľov
 • vedenie vyjednávacích rokovaní s dodávateľmi, komunikácia a udržovanie vzťahov s dodávateľmi
 • priebežné monitorovanie a hodnotenie kvality dodávaného tovaru/služieb, dodacích lehot, frekvencie dodávok, obratov, dohliadanie na cenovú politiku dodávateľov
 • vedenie ľudí na oddelení nákupu, ich hodnotenie, presadzovanie firemných pravidiel nákupu
 • udržovanie pozitívnych pracovných vzťahov a motivačného prostredia
 • reporting, podieľanie sa na príprave rozpočtu organizácie
 • plánovanie obstarávania a hospodárskych výsledkov - skladových zásob, zisku, obratov
Ďalšie činnosti
 • optimalizácia kvality, nákladov a dodacích lehôt
 • interná komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti
 • operatívne riešenie reklamácií

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • ekonomické alebo technické zameranie
 • prehľad a vedomosti v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov
Vyžadované skúsenosti
 • dobré komunikačné schopnosti
 • pracovná skúsenosť v oblasti nákupu min. 2 roky
 • vyjednávacie schopnosti
 • schopnosť viesť kolektív

Osobnostné požiadavky
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • tímová práca
 • dôslednosť pri plnení úloh

Požadované vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa (bakalárske)
 • vysokoškolské II. stupňa

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • Vedúci oddelenia nákupu
 • Manažér oddelenia nákupu
 • Purchasing Manager
 • Procurement Leader
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce

Navigátor
Nákupca  Vedúci nákupu 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367