Kniha obchodníkov

Obchodný manažér
Plnenie obchodných cieľov, zvyšovanie predaja, vedenie obchodného tímu.

Popis práce
 
Obchodný manažér zabezpečuje a zodpovedá za realizáciu obchodného plánu spoločnosti. Riadi predajné aktivity, manažuje obchodný tím a vedie ho k vysokým výkonom. Podstatná časť jeho času je venovaná práci s obchodnými zástupcami - náboru, školeniu, riadeniu, koučovaniu, motivovaniu a vedeniu. Je kľúčovým výkonným manažérom-obchodníkom v obchodnom oddelení, ovplyvňujúcim úspešné plnenie obchodných plánov. V niektorých organizáciách je obchodný manažér samostatne pôsobiacou osobou majúcou na starosti veľké obchodné projekty, širšiu zodpovednosť a kompetencie, predaj zložitých služieb/produktov alebo je napr. členom medzinárodného tímu.

Náplň práce
 
Typické činnosti
 • riadenie a vedenie tímu obchodných zástupcov
 • nábor, prijímanie, zaúčanie členov obchodného tímu
 • koučovanie ako zlepšiť obchodné zručnosti, výsledky predaja, obchodný plán
 • zabezpečovanie školení (produktové,predajné techniky, podporné),osobne alebo externe
 • rozdeľovanie teritórií a ich prideľovanie obchodníkom
 • nastavovanie plánov predaja obchodníkom, províznych schém, systému motivácie
 • tvorba predajnej stratégie, aktivity pre podporu predaja
 • komunikácia so zákazníkmi za účelom zistenia ich spokojnosti, získavanie nových a rozvoj spolupráce s existujúcimi zákazníkmi
 • účasť na inovácii a tvorbe nových produktov
 • reportovanie obchodnému riaditeľovi alebo riaditeľovi, tvorba ročných obchodných plánov
Ďalšie činnosti
 • spolupráca s marketingovým oddelením na podpore propagácie
 • zaznamenávanie podnetov od obchodníkov (konkurenčné ceny, zľavy, inovácie, nové produkty a iné) a ich spracovanie/riešenie
 • sledovanie aktuálnych trendov a konkurencie v oblasti predávaných produktov/služieb

Čo sa vyžaduje
 
Vyžadované znalosti
 • vodičský preukaz
 • výborná znalosť produktov spoločnosti a konkurencie
 • 5-ročná aktívna prax v obchode
 • prehľad a orientácia v oblasti
Vyžadované skúsenosti
 • komunikačné schopnosti
 • prezentačné schopnosti
 • organizačné schopnosti
 • schopnosť presviedčať
 • schopnosť nachádzať obchodné príležitosti
 • schopnosť riadiť, viesť a motivovať tím

Osobnostné požiadavky
 • flexibilita
 • vysoká miera samostatnosti
 • sebaistota
 • schopnosť znášať stres
 • orientácia na výsledky
 • ochota pomáhať
 • schopnosť niesť zodpovednosť
 • vytrvalosť
 • ctižiadosť
 • proaktívny prístup

Požadované vzdelanie
 • vysokoškolské
 • stredoškolské

Ďalšie informácie
 
Alternatívne názvy pozície
 • Sales manager
 • Junior sales manager
Pracovné pozície s podobnou náplňou práce

Navigátor
Telesales  Obchodný zástupca  Account manažér  Obchodný manažér  Produktový manažér - obchod  Projektový manažér - obchod 

Naspäť     Na úvod     Vytlačiť     Preposlať známemu


ISSN 1337-0367